Văn hóa - Xã hội

tổ chức gặp mặt, chia tay CBQL, GV chuyển công tác

  • Học tập Nghị quyết Trung ương 8
    Học tập Nghị quyết Trung ương 8 Sáng 19/12, Đảng Uỷ Xã Hồng Hạ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành ...

  • GẶP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN KỶ HỢI
    GẶP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN KỶ HỢI Sáng ngày 11/02/2019, Nhà trường đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong ...

  • ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHI BỘ
    ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHI BỘ Chiều ngày 03/4/2019 Chi bộ đón đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Xã Hồng Hạ về việc kiểm tra, giám ...

Trang 1/2
1 2