Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:02 24/09/2020  

Tuần 39 năm 2020
Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/09/2020)

Hội ý đầu tuần (BGH,TTCM)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Ba
(22/09/2020)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Tư
(23/09/2020)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Năm
(24/09/2020)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Sáu
(25/09/2020)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Tham gia học bồi dưỡng chính trị năm học 2020 - 2021 tại PGD (Cấp ủy, BGH, CTCĐ)

Chăm sóc giáo dục trẻ

Tham gia học bồi dưỡng chính trị năm học 2020 - 2021 tại PGD (Cấp ủy, BGH, CTCĐ)

Thứ Bảy
(26/09/2020)

Tham gia học bồi dưỡng chính trị năm học 2020 - 2021 tại PGD (Cấp ủy, BGH, CTCĐ)

Tham gia học bồi dưỡng chính trị năm học 2020 - 2021 tại PGD (Cấp ủy, BGH, CTCĐ)

Chủ Nhật
(27/09/2020)