Tổ Chuyên Môn Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 06:57 15/10/2015  

Tổ trưởng

Điện thoại:Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng: Nguyễn Hoài Dệt.  Chuyên môn:Đại học sư phạm mầm nonLĩnh vực phụ trách: Chuyên môn khối nhà trẻ

Điện thoại: 0932460028 Email:amoonghoa@gmail.com

Tổ phó:Chuyên môn:Lĩnh vực phụ trách:Điện thoại:Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

A Moong Hóa

0932460028  Hồng Hạ -A Lưới amoong hoa@gmail.com 
2  Lê Thị Hóa 01667153556  Hồng Thượng-A Lưới lehoa@gmail.com 
 3  Nguyễn Thị Thu

01644496829

 Hồng Thượng - A Lưới

Số lượt xem : 456