Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 06:52 15/10/2015  

Tổ trưởng

Điện thoại:Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hằng Chuyên môn: Đại Học Tài chính kế toán Lĩnh vực phụ trách: Kế toán tài chính Điện thoại: Email:
Tổ phó:Chuyên môn:Lĩnh vực phụ trách:Điện thoại:Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

Nguyễn Vinh Quang

01646802996   Sơn Thủy -A Lưới vinhquang@gmail..com 
2 Lê văn Sao    Hồng Hạ - A lưới  
         

Số lượt xem : 431